17. Griya Rest in Peace

Tempat persemayaman jenasah sebelum dibawa pulang ke rumah.

Photo Griya RIP